Deniz Ticareti Hukuku /

  • Deniz ticaret hukukuna bağlı sözleşmelerin hazırlanması ve bu sözleşmelerden kaynaklanan ihtilafların ulusal ve uluslararası düzeyde çözümlenmesi,
  • Çatma, kurtarma ve yardımdan doğan uyuşmazlıkların çözümü,
  • Yükün hasarı, ziyaı ve kaybından doğan davaların yürütülmesi