İcra ve İflas Hukuku /

  • Çek, senet, bono gibi kambiyo senetlerinden doğan ya da ticari ve şahsi alacakların tahsili
  • Kiralanan taşınmazların tahliyesi, ipoteğin paraya çevrilmesi, haciz, satış işlemleri gibi her türlü icra takip işlemlerinin yürütülmesi
  • İflas ve iflas ertelenmesi sürecinin etkin bir şekilde takibi
  • İcra takibinden doğan her türlü davaların takibi ve hukuki destek sunulması