Rekabet Hukuku /

  • Birleşme ve devralmaların onaylanmasına ilişkin rekabet kurumuna başvuru yapılması ve başvurunun takip edilmesi
  • Bekabet kurumu kararlarına karşı itiraz yollarına başvurulması
  • Rekabet ihlallerine karşı şirketlere danışmanlık hizmeti verilmesi